H.T.EGiTiMKOCU SINAV KAYGISINDAN KURTULMA YÖNTEMLERi 2.devam

2014-02-16 23:41:00
              SINAV KAYGISINDAN KURTULMA YÖNTEMLERi 2.(devami)
 
e. Önemli noktaların tespit edilmesi:
 
 
Önemli noktaların tespit edilmesi için gereken yerlerin:                     
 
1 - Altı çizilmeli,
 
 
2-Kısa notlar alınmalı,
 
 
3-Konunun ana hatları çıkarılmalıdır.
 
 
Not alma demek, konuşulanı her kelimesiyle yazmak demek değildir. Dinlemek, düşünmek ve özetini ilgili deftere kaydetmek demektir.
Bunun için bir not defteri bulundurulmalı ve çok yazmak yerine özünü düzgün bir şekilde yazma alışkanlığı kazandırılmalıdır.
 
 
f. Hatırlama, özetleme ve tazeleme:
 
 
Çalışma bittikten sonra konu üzerinde düşünülmeli, öğrenilenlerin bir özeti yapılmalı, eski öğrenilenlerle ilişki kurulmalı ve ana hatlarıyla gözden geçirilerek bilgi tazelenmeli;  böylelikle  değerlendirmeye  yer  verilmelidir.
Okullarımızda üzerinde az durulan özet çıkarma, öğrencilerin, zihinde köklü bir şekilde kalmasını sağlayan tekrarlamak hem de yeni çalışmalara yöneltmek için kullanılmalıdır. Böylelikle bir önceki ders bir sonraki derse bağlanıp, gittikçe genişleyen bir görüş sağlanmalıdır.
 
 
Özetle, konunun ana fikri, önemli fikirleri ve kuralları yer almalı; sonuçlar daima deftere ya da ödev kağıdına not edilmelidir.
 
 
g. Çalışmanın desteklenmesi:
 
 
Çalışma çeşitli kaynakların,
 
 
1) İlgili kısmı ile
 
 
2) Kelimeler, grafikler, tablolar,
 
 
3) Formüller ve sorularla, ödevlerin hazırlanmasıyla
desteklenmelidir.
 
 
Dersin canlı, somut olarak, öğrencileri yaratıcı etkinliklere sevk ederek verimli bir hale getirilebilmesi kullanılan araçlarla mümkündür. Okulda mevcut, öğretmen ve öğrenciler tarafından sağlanan araçlardan uygun bir şekilde yararlanılmalı ve ders çekici hale getirilmelidir.
 
 
Bu araçlar, resimler, kartlar, karikatürler, küreler, modeller, haritalar, grafikler, projeksiyon makineleri, atölye aletleri vb. gibi tüm ders araçları; çevredeki ormanlar, parklar, fabrikalar, müzeler, tarihi eserler, ve daha bir çok yerler olabilir.
 

0
0
0
Yorum Yaz