H.T.EGiTiMKOÇU SÖZEL DERSLERE ÇALIŞMA TAKTiKLERi

2014-06-01 23:50:00
Sözel Derslere Çalışma Taktikleri

1.Türkçe Ve Edebiyat Derslerine Nasıl Çalışılmalıdır?

Türkçe 2 yaşından beri konuştuğumuz dildir. Ancak konuştuğumuz bu dil ile ilgili sınav ortalamaları çok yüksek değil. Oysa okul ve sınav başarısı için Türkçe çok önemli bir ders.Her öğrenci okuryazardır. Ancak her öğrenci okuduğunu anlayamıyor. Türkçe dersinin içeriğini: dil bilgisi ve anlam bilgisi oluşturur.

Dilin özelliklerini, bileşenlerini, işaretlerini, kurallarını kavramış öğrenci dil bilgisinde başarılı olur. Dil bilgisinde başarılı olmak isteyen öğrenci de defterini yoğun kullanır. Öğretmeninden…kitabından…ekrandan öğrendiğini pratiğe geçirmek için yazar, çizer, uygulama yapar. Zarf, sıfat, fiil, edat gibi kavramlar bu çalışmalarla özümsenir.  

Anlam bilgisi konusu: sözcük, cümle, paragraftır. Anlamak, yorumlamak becerisi gerektirir. Dili güzel kullanan, güzel konuşan, güzel okuyan öğrenci: anlatım bozukluğunu duyar;_ yazım yanlışını fark eder.

Anlam bilgisinde uzmanlaşmak için Türkçe testleriyle çalışmanın faydası olur. Türkçe ve Edebiyat testlerinde dikkat hatası yapmamak, doğru yanıtı bulmak için okuma metinleriyle-kitaplarla haşır neşir olmak lazım. Türkçe öğretmenini derste dikkati koruyarak takip etmeli. Bakın öğretmenin verdiği örnekler önemlidir. Çünkü bu örnekler bilginin ilk uygulandığı yerdir. Kendimize “Nasıl yani?” sorusunu sorduğumuzda cevabımız “öğretmenin örneğinde olduğu gibi” olur. 

Edebiyat dersinde tarih ve birazda vardır. Eserler, türleri ve eserlerin sahipleri, akımlar… bunları o tarih ve koşulları anlayarak öğrenirsek bilgi kalıcı olur. Derste ismi geçen yazın türlerine birkaç örnek okuyup fikir sahibi olmalı. Yine o eserlerin yazarları hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor.

2.Tarih dersine nasıl çalışılmalıdır?

Tarih konuları; zaman ve mekan kavramlarından bağımsız öğrenemeyiz.

Bazı tarihleri ezberleriz ama bu öğrenmek anlamına gelmez. Öğrenmek için ele alınan konuyu hangi zamanda ve hangi coğrafyada /mekanda yaşandığını bilmeliyiz. Bu nedenle öğrenmeyi destekleyen görsel materyaller öğrenme sürecine dâhil edilmeli

Tarih atlası her öğrencinin evinde vardır ama her öğrenci kullanır mı? Maalesef..  Tarih atlası kullanmak akıllıca olur. Bunun dışında kendi elimizle kolayca yaptığımız çizimler üzerinde konu çalışmak/anlatmak öğrenmeyi kolaylaştırır.

Kronolojiyi göz ardı ederek tarih çalışma boşuna olur. Günler, aylar, yıllar… tarih bu zaman parçalarında oluşur.

Tarih konusunda zorlanan öğrenci, ders konusunu birbirini izleyen öyküler olarak değerlendirsin. Öykünün yaşandığı mekânı, öyküdeki karakterleri tanımaya çalışsın. Dikkat edilecek şey olayların akış sırası yani zamanıdır.

3.Coğrafya dersine nasıl çalışılmalıdır?

Dünyanın işleyişi ve insanın onunla etkileşimi, coğrafyanın konusudur. Bu konuyu anlamak sebepler ve sonuçlarını anlamaya çalışmak gerek. Dünyamızdaki sebep-sonuç ilişkisini anlamaya çalıştığınızda coğrafyayı öğrenmeye başlarsınız.

Coğrafya öğrenmeye yardımcı araçlar vardır: küre, haritalar, harita çeşitleri, animasyonlar, videolar, grafikler. Bu araç, coğrafya dersinde kullanılan terimlerin, kavramların, coğrafi olayların somutlaştığı araçlardır. Araç gereçle, çizimlerle çalışmak bilginin kalıcılığını arttırır.

Grafik okuyabilmek avantajdır. Farklı grafik türleriyle çalışmalı. Yaş, yağış, nüfus, ekonomik grafikler gibi… Yer şekilleri ve nasıl oluştukları ve nasıl isimlendirildikleri bilinmeli. Bunun için konu anlatımları: sözlü olabilir videolu olabilir takip edilmeli. Atmosfer olaylarını anlamak için yapılan deneyler, zihinsel canlandırmalar da bilginin kalıcılığını arttırır. Coğrafya, ilkokul yıllarında gördüğümüz hayat bilgisinin devamı olarak düşünmeli. Not için değil, dünyayı anlamak, kendimizi tanımak için öğrenilebilir. Bunun için, içimizdeki doğal merakı kullanmak yeterli.

4.Sözel derslere ezber yaparak çalışmanın sakıncası nedir?

Ezberlemek ile kastedilen bilgiyi özümsemeden, geçici hafızaya almaktır. Kısa süre sonra unutulur. Oysa öğrenmek bilgiyi içselleştirmektir. Ezberlemek için harcanan enerji ile öğrenmek için verilen emeğin çok farklı olmadığını düşünüyorum.Ezber bilgi ya çabucak unutulur… örneğin sınavdan sora akılda bir şey kalmaz. Ya da ezber bilgiyi kullanamazsınız. Farklı bir soru türü karşınıza çıkar ya da bilgiyi kullanacağınız bir yorum gerekir. Başkent Ankara. Tamam bunu ezberlemişiz. Ama neden Ankara, hangi olaydan sonra Ankara, Ankara olmasaydı neresi olurdu … bu sorulara ezber bilginin yanıtı olmayacaktır.

5.Sözel derslere ezber yapmadan nasıl çalışılır?

Ezber yapmadan çalışmanın yolu öğrencinin kendine “daha iyi nasıl öğrenirim?” sorusunu sorup kendi cevabını bulmasıyla olur. Bu yanıt kişiseldir. Benim için farklı arkadaşım için farklıdır. Bilginin ezber mi yoksa öğrenilen mi olduğunu test etmenin yolu o konu ile ilgili sorulara cevap verebiliyor olmaktır. Bazı başlıklar isimler tarihler ezberlemesinin bu kötü bir şey değil hatta gerekli. Bilgiyi ezber düzeyinden öğrenme düzeyine almak için bilgiyi kullanmalı. Kullanılan bilgi öğrenilmiştir.

İlginçtir uzun yıllar öğrencilik yapıyoruz ama daha iyi nasıl öğreniriz konusunda fazla düşünmüyoruz. Öğrencinin öğrenmek için kaynakları vardır: öğretmen, kitap, defter, bilgisayar, arkadaşlar... Bu kaynakları okulda, evde, dershanede organize edip verimli kullanmak gerekir. Ders çalışıyor olmak öğrenmeye yetmez.

6. Sözle derslerdeki başarıyı neler etkiler?

Sözle derslerdeki başarıyı etkileyen en temel şey öğrencinin ilgisidir. Bu ilgi öğrenme kaynaklarını nasıl organize edeceğini ve zamanı nasıl kullanacağını gösterir.

Okula devam, derslere devam, ders araç gereçlerini yanında bulundurmak ve kullanmak, günlük tekrarlar, ödevlere zaman ayırmak başarı getirir. Ama en temel gerek hedefi olan , öğrenmeye istekli, motive bir öğrencidir.

7. Sözel dersler için verimli çalışma teknikleri nelerdir?

Sözle dersleri çalIşmak için kullanılacak teknik şudur diye bir standart belirtmek yanlış olur. Her insan eşsiz ve her insanın kendine ait öğrenme stili var. Daha iyi nasıl öğrenirim sorusunun cevabını verdikten sonra kişisel verimli çalışma tekniğimizi geliştirebiliriz. Zamanı iyi kullanamazsak verimli çalışmış olmayız.

Bazı öğrenci özet çıkararak çalışır ama zamanı çok kullanmış olur. Özetle çalışan arkadaşıma anahtar kavramlar ve işaretlerler oluşturacağı akıl haritası öneririm. Özellikle sözle derslerde hız ve verim sağlar.

Söz uçar yazı kalır sözü bence öğrencinin not almasının ne denli önemli olduğunu anlatanan bir atasözüdür. Ders sözle diye yazı yazılmayacak diye kural yok aksine sözleri yazmak öğrenmeyi kalıcı hale getirmenin en kolay yolu. Hızlı ve pratik not alma teknikleri de öğrenilmeli.

8. Sözel derslere verimli çalışmak için nasıl bir ortam gerekir?

Sözle derslerde ders çalışmak için çalışılan dersin ilgili kaynak ve materyallerinin bulunduğu mümkün olduğunca sade bir mekan öneririm. Üzerinde ilgili ders araç gerecinin oldu Çalışma masası, yazı tahtası, atlasta veye ekranda haritalar, kalemlerin bulunduğu bir öğrenme atölyesi. Evet atölye diyorum. Çünkü gençler mobilya tasarımcılarının standart üretimi olan genç odası takımlarında özgür rahat öğrenmiyorlar. Bir marangoz gibi bir kuyumcu ustası gibi bir tezgaha düzene gerek var. Anlatarak çalışmanın yararlı olduğunu da düşünüyorum.

9. Sözel derslere yazarak çalışmak etkili bir yöntem midir?

Yazarak çalışmak yararlı ama zaman kaybettiriyor. Okulda 10 kadar ders E bir yandan da üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin yazı yazmaya uzun zaman ayırması verimli olmaz. Not tutma tekniğini, zihin haritası tekniğini kullanmayı öğrenmesini tavsiye ederim. Az zamanda doğru öğrenmenin yöntemi konusunda öğrenci uyanık olmalı. Ezberledik olduğu yararı olmayan alışkanlığı bırakıp verimli bir yazma özet not tekniği oluşturmalı.

10. Sözel derslere çalışırken dikkat dağınıklığını önlemek için ne yapılmalıdır?

Dikkatin dağılması, uyaranın zayıflamasında olur. Yani konu ilginçliğini kaybeder, meraklandırmaz. Ders çalışma süreci rutin hale gelir ve dikkat dağılır. Öğrenilen konunun ilginç olması konu ilginç değilse de konuyu öğrenme yönteminin ilgi uyandırması gerek.

Her inanın dikkat süresi farklı oluyor kimi 5 dakika kimi 10 veya daha fazla. Bu özelliğimizi farkedin buna saygı duymalıyız. Buna göre kısa yakın öğrenme hedefleri ile dikkatimizi dinç tutabiliriz.

11. Sözel dersler için günlük çalışma planı nasıl olmalıdır?

Adaletli olmalı. Her derse her konuya aynı zamanı vermeye gerek yok. İyi öğrenilmiş bir konu için kısa bir tekrar yeterliyken bazısına daha çok emek vermek gekecektir. Ama mutlaka günü gününe tekrar gerekli. Bunun dışında öğrenci sayısal dersler arasına sözel dersleri koyarak çalışabilir.

Günlük çalışma planı oluşturmak zor değildir ama uygulamayı devam ettirmek konusunda Bazı öğrenciler zorlanıyor. Ama bunu bir ilke prensip edinen genç kısa süre sonra planına sadık kalmayı başarıyor ve hedeflediği sonuçlara ulaşıyor.

12. Sözel dersler için test çözme teknikleri nelerdir?

Sözel derslerin testinini, kalem yardımıyla her sözcüğü okuyarak çözmeli.  Eldeki kalem bir işaretçi olarak hem hız kazandırır hem de hatalı okumayı dolayısıyla yanlış anlamayı önler.

Uzun sorular sık sık çıkar. Sıfır önyargıya yaklaşmak gerek. Uzun yasa kısa her sorunun yanıtı seçeneklerde bulunuyor. Ve o soru öğrencinin karşısındaysa muhtemelen çözebilecekler için karşısına çıkıyordur. "Emek verdim çalıştı öğrendim ve doğruyu bulabilirim" düşüncesiyle testi çözsün. He bazı sorulara doğru yanıt veremiyorsak bu da bizi üzmemeli aksine her hatayı bir öğrenme fırsatı olarak görmeliyiz.

13. Sözle derslerde başarılı olmak için ders esnasında nelere dikkat edilmelidir?

Konuşan öğrenciler konuşanların yanına derse odaklanmayı bilenlerde yanmana oturur. Genelde bu böyledir. Kendini bilen öğrenci sınıftaki yerini , sıra arkadaşını, sağındaki solundakini buna göre seçer.  Sözel derslerde anlatım ve tahta veya ekran beraber kullanılır. Derste tekrar başa sar devam et imkanı olmuyor bu yüzden akışı takip edecek bir ilgi sahibi olmalı öğrenci. Böylece dikkat de devam edecek. Ders sırasındaki ilgiyi ve konsantrasyonu etkileyen diğer bir şey ise evden gelirken yapılan hazırlık. Derste ele alınacak konu hakkında bir ön bilginin çok yararı olacaktır. Bu ön bilgi ile öğrenci sınıfta derse katılacak daha aktif olacaktır.

14. Sözel derslerin sınavlarında zamanı doğru kullanmak için ne yapılmalıdır?

Yazılı sınavlarda soruda istenen bilgi neyse ona odaklanmalı, cevabı sallanırım budaklandırmadan devam ettirmeli.

Testlerde ise önce tüm sorulara şöyle bir bakmalı. Hangi konular var ve tahmini ne kadar zaman alacak. Bunu yaparken detaylı bir hesabı kastetmiyorum. Sezgilerimizi kullanalım. Önce soruyu okuyup ardından verilen metni bilgiyi değerlendirip seçeneklere bundan sonra bakmanın daha yararlı olduğunu gözlemledim. Zorlayan soru da kolay soru da ayNı puanı getirir. Buna göre zorlayan soruyla zaman yitirmeden bilgimizin yettiği soruya geçmekte yarar var.

15.Sözel derslerde öğrenilenleri unutmamak için ne yapılmalıdır?

Yazmak, zihinde canlandırmak, öğretim materyallerini tanımak verimli kullanmak, tanıtılan bilgiyi kullanarak özümsemek unutmayı engeller. Herhangi bir eşyayı kullanmazsanız unutursunuz. Bilgi de böyledir. Çocukluğumuzda işittiğimiz bir masalı düşünün yıllardır dinlemememize rağmen okumamıza rağmen akılda kalmıştır. . Şunu demek istiyorum zihinde canlanan gördüğümüz tanık olduğumuz bilgi iz bırakır bu iz öğrenmektir.

Başarılar dilerim...

internetalıntı

 

 

72
0
0
Yorum Yaz